موزیک های قدیمی رپر ها رو بذاریم؟
(70.12%) 169
بله
(29.87%) 72
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 241